BCSV.04

Lan can ban công sắt uốn với những hình khối sinh động và chất liệu đẹp còn là yếu tố trang trí và đảm bảo an toàn nên nhiều người thích phô trương Lan can ban công sắt uốn ra các vị trí đẹp ở m ặt ti ền c ủa m ọ i ng ôi nh à. Trong những ngôi nhà, người ta tìm cách tận dung không gian ban công. Để đặt các Lan can ban công sắt uốn tạo ra hình khối đẹp cho ngôi nhà. … Lan can ban công sắt uốn lượn, mềm mại nói lên sự kín đáo của chủ nhân. Chủ nhân mạnh mẽ, quyết đoán, Lan can ban công  có thể “nghênh ngang” ngự trị ngay mặt chính của ngôi nhà.